Praděda motorových olejů, minerální olej

Jak se vyrábí motorový olej? Do základového oleje se přidávají aditiva, které zlepšují mazací účinky motorových olejů. Minerální olej je druhem základového oleje a nejstarším typem motorového oleje. Nejčastější využití nachází u veteránů. Pojďme se s minerálními oleji seznámit blíže.

Minerální olej

Užitné vlastnosti motorových olejů

O důležitosti motorového oleje není pochyb, je třeba zabezpečit mazání motoru, chlazení a odvádění nečistot. Motorový olej vzniká ze základového oleje, do kterého se přidávají nejrůznější aditiva pro zlepšení funkcí. Aditiva pomáhají udržet motor v čistotě, zlepšují mazací schopnosti a prodlužují životnost oleje.

Důležitým parametrem je především viskozita. Zjednodušeně řečeno určuje viskozita tloušťku vzniklého mazacího filmu. Viskozita se odvíjí od výběru základového oleje a aditiv. Čím vyšší číslo, tím silnější mazací film olej ve vysokých teplotách vytváří.

Základových olejů je několik druhů, jedním z nich jsou minerální oleje.

Jak se získává minerální olej

Původní surovina se získává z ropy, a to destilačním procesem. Někdy se proto minerální oleje označují jako ropné oleje. Minerální olej je průhledný a bezbarvý. Poté se připravuje směs, která splňuje požadavky na viskozitu a ke slovu přicházejí aditiva.

Výroba minerálního oleje

Výroba minerálního oleje je poměrně jednoduchá, ropný destilát se rafinuje s pomocí rozpouštědla. Tím jsou odstraněny částice, které by za provozu znečišťovaly motor. Minerální oleje mají velký obsah aromatických uhlovodíků a patří mezi cenově nejpříznivější základové oleje. S minerálními oleji se setkáte například i v tiskařských barvách, rozpouštědlech nebo některých kosmetických produktech.

Kvalitní minerálního oleje

Minerální oleje jsou rafinovány, aby byly odstraněny tepelně nestálé částice. Ty při provozu znečišťují motor. S hlubší rafinací je minerální olej kvalitnější, další rafinování ale zvyšuje náklady na výrobu.

Kvalitní minerální olej poznáte podle viskozitního indexu, obsahu síry a obsahu uhlovodíků. Platí, že čím více uhlovodíků a méně síry, tím je minerální olej kvalitnější.

Kde nachází minerální olej uplatnění

Minerální olej byl používán do převážné většiny historických motorů. Dnes nachází uplatnění u motocyklů nebo automobilů z řad veteránů. Používá se pro naftové i benzínové motory vozů z padesátých až osmdesátých let. Také se používá pro nejrůznější historické stroje.