Dopravní značení pro osobní účely: Kdy a jak ho lze využít?

Ať už si chcete ochránit své parkovací místo, označit stavbu v okolí domu nebo využít zpomalovací prahy, musíte následovat určitá pravidla. Značení – jak svislé, tak vodorovné, si můžete vypůjčit, ale nelze jej ve většině případů umístit jen tak svévolně. Musíte k tomu mít povolení. Kam pro povolení zajít a jaké značení lze využít?

Při úpravě silnici nižších tříd stačí zajít pro povolení na obecní úřad

Nejčastěji jsou využívány dopravní kužely, různé zátarasy, značení objížďky, ale také zpomalovací retardéry nebo dopravní zrcadla. Značení nelze na veřejnou komunikaci umístit jen tak. 

Používání dopravního značení upravuje vyhláška zákona o pozemních komunikacích. Ta uvádí, že použití značek bez řádného povolení je protizákonné. Pokud například provádíte stavební práce nebo potřebujete silnici uzpůsobit nějaké kulturní akci a podobně, vždy musíte nejprve podat žádost.

zpomalovací retardéry

Ovšem pozor, záleží na tom, na jakém typu pozemní komunikace hodláte úpravy udělat. Komunikace 2. a 3. tříd nebo místní komunikace má na starosti obecní úřad, pro silnice 1. třídy postačí podání žádosti na krajský úřad. V případě rychlostních silnic a dálnic už je třeba se obrátit na ministerstvo dopravy. 

Povolení obvykle získáte během několika dní

Současně platí, že povolení nedostanete ze dne na den. Obvykle to trvá několik málo dní, může se to však protáhnout až na 30 dní. Některé firmy zabývající se pronájmem dopravního značení dokonce nabízejí poradenství v této oblasti nebo dokonce i „vyběhání“ úřadů. 

Co se týče samotných půjčoven dopravního značení, pořídíte zde také mobilní oplocení například výkopů, přechodové lávky, barvy pro značení a podobně.