Tři typy povrchové úpravy kovů. Znáte všechny?

automotive palet

Povrchové úpravy kovů jsou procesy, ke kterým dochází ve strojírenství. Veškeré kovové předměty by povrchovými úpravami měli procházet, jelikož veškeré kovové předměty jsou vystavovány vlhkosti a také působení kyslíku. Jelikož na kovy působí kyslík a vlhkost, vede to ke korozi, k rychlému opotřebení nebo k jinému mechanickému a jinému poškození. A právě povrchové úpravy zabraňují takovému povrchovému poškození. 

V současné době existují konkrétně tři typy povrchových úprav kovů. Pojďme se na ně podívat, ať jsme opět o něco chytřejší. 

Lakování

Tím prvním typem povrchové úpravy je lakování, což je klasický způsob, jak ochránit kovy před korozí a před jiným poškozením. Zejména při práškovém lakování se opracovává velké množství kovů, což zabraňuje především rychlému korodování. Práškové lakování je pravděpodobně nejefektivnějším, nejrychlejším a také nejvíce precizním typem lakování. Jeho hlavní výhodou je však naprosté souznění s životním okolím. Při práškovém lakování totiž dochází jen k minimálnímu poškození prostředí kolem. Například v automobilovém průmyslu je lakování na pořadu každého dne a pro usnadnění výroby je důležitá i logistika, aby byla zajištěna rychlost a jednoduchost samotného provozu, například za využití automotive palet.

Metalizace

Dalším typem povrchové úpravy kovů je metalizace. Odborníci však tento typ úpravy kovů mohou znát spíše pod názvem “šopování”. Jedná se o proces, během kterého se prodlužuje životnost kovů. Zároveň se během tohoto procesu ochraňuje kov před korozí a také před jinými negativními jevy, které souvisí s působením kyslíku. 

Tryskání

Třetím a zároveň také posledním typem povrchové úpravy kovů je tryskání. Využívá se především ve chvíli, kdy už ke korozi došlo. Kromě toho dokáže odstranit i vzniklé špatně odstranitelné nečistoty a mastnoty. Většinou se na tryskání zaměřují jenom specializované firmy, kdy jsou kovy umístěny do tryskacího boxu. V nich dojde k opracování kovů vysoce stlačeným vzduchem.