Jak bezpečně zlikvidovat autovrak

Ani auto nefunguje věčně a jednou přijde doba, kdy doslouží, respektive, kdy už se nevyplatí nechat ho opravit. V takovém případě přichází na řadu likvidace, která se řídí zákonem. Podle něho musí postupovat každý majitel automobilu, pokud ho chce řádně a v rámci litery zákona odhlásit z evidence vozidel. Jak na to?

Co říká zákon 

Někdy se podaří již nepojízdné auto prodat zájemci na autodíly. Ve většině případů ale autovraky končí na autovrakovišti, kde je jejich správné místo. Zde totiž dojde k jejich ekologické likvidaci, která nezatěžuje přírodu. K tomu, aby mohl majitel již vysloužilého auta nechat ho vymazat z evidence vozidel, potřebuje mít v ruce potvrzení o tom, že auto bylo ekologicky zlikvidované. Znamená to, že bylo předáno společnost, která se tímto zabývá a která má k této činnosti povolení.

Pozor na šmejdy

Likvidace vozidla si od majitele auta žádá, aby si dobře prověřil, komu vlastně svůj autovrak svěřuje. A hlavně se nenechat napálit vychytralými podvodnými firmami, které slíbí finanční odměnu za likvidaci vraku, ale nic nedodrží. Dokonce nebude mít majitel vozidla v ruce ani potřebný dokument k odhlášení z evidence. To pak vyvstane docela velký problém. Tomuto lze snadno předejít tím, že si ke spolupráci vybere autorizovanou společnost, která má k likvidaci aut oprávnění.

Ekologická likvidace

K ekologické likvidaci stačí zavést autovrak na certifikované autovrakoviště, jež má oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady. Pokud to jeho majitel nezvládne vlastními silami, protože je auto nepojízdné, může se domluvit přímo s autovrakovištěm. Ten si pro vrak přijede a odtáhne ho. Pochopitelně, že nezapomene vystavit důležité potvrzení o likvidaci autovraku, které bude mít platné IČPS číslo. S tím pak stačí zajít na evidenci vozidle a nechat auto odhlásit.