Pozor na změny dopravních značek v roce 2016

zdroj: azznacky.cz
zdroj: azznacky.cz

Od 1. ledna 2016 nabude účinnosti vyhláška č. 294/2015, která nahradí vyhlášku č. 30/2001. Přinášíme vám základní informace o změnách v dopravním značení, se kterými se všichni řidiči budou muset seznámit. Právě od ledna bude postupně docházet k výměně dopravního značení, záhy se tedy budete s novými značkami na silnicích setkávat.

Výstražné značky

Ve výstražných značkách se nově objeví značka „Chodci“, která bude upozorňovat na zvýšený pohyb chodců po krajnici, ale také na místo pro přecházení chodců přes silnici. Výstražné značky upozorňující na pohyb zvěře budou rozšířeny i o symboly dalších živočichů, například koně nebo žáby. Další nově zařazenou výstražnou značkou je „Nábřeží“, která upozorňuje na úsek silnice vedoucí na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.

Značky upravující přednost

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací může být na značce nově vyznačena i s pouze levým nebo pravým připojením.

Zákazové značky

Vypuštěna byla značka „Zákaz vjezdu osobních automobilů“. Značka „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ nově zahrnuje všechna vozidla kategorie N (s výjimkou obytných vozů) bez ohledu na jejich hmotnost. V případě, že bude zákaz platit pouze pro vozidla nad určitou hmotnost, bude tento údaj uveden ve značce pod symbolem nákladního auta.

Nové dopravní značení s platností od 1. ledna 2016, zdroj: azznacky.cz
Nové dopravní značení s platností od 1. ledna 2016, zdroj: azznacky.cz

Informativní značky

Značky oznamující začátek a konec dálnice změní barvu i tvar. Z původní modré barvy přejdou na barvu zelenou.

Nově bude zavedena značka „Okruh“, která bude označovat dopravní okruh zřízený pro objíždění obce či její části. Tvar změní i označení silnice pro motorová vozidla, barva značky však v tomto případě zůstane zachována. Obdélníková značka „Tunel“ označuje místo, kde platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.

Další novou značkou je „Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu“. V takovém místě musí řidič umožnit sjezd vozidla hromadné dopravy do jízdního pruhu před sebou zpomalením svého vozidla nebo v případě potřeby i jeho zastavením.

Nově bude zavedena rovněž značka „Označení křižovatky“. Značka bude, zpravidla na dálnici, informovat o mimoúrovňové křižovatce a čísle komunikaci, s níž se kříží. Zavedeny budou také značky informující o odpočívce a službách pro motoristy, například o blízkosti benzinové pumpy. Můžete využít možnosti pronájmu dopravního značení.

Dodatkové tabulky

Dodatkové tabulky budou rozšířeny například o tabulky označující kategorii tunelu, která bude označena písmeny B-E (tunel kategorie A bude bez dodatkového označení).
Dalšími dodatkovými tabulkami budou například „Vzdálenost k nejbližší čerpací stanici“ nebo „Nedostatečný průjezdní profil vozovky“.

Vodorovné značky

Značení namalované přímo na silnici také projde některými změnami. Na silnici může být vyznačeno místo uzpůsobené pro přecházení, na takovém místě nesmí řidič vozidla chodce ohrozit. Zrušena bude dopravní značka „Křivky“.

Zastávka autobusu či tramvaje bude nově namalována bílou barvou, nikoliv žlutou, jako tomu bylo dosud. Nově byl zařazen „Směrový sloupek – baliseta“. Používá se pro usměrňování provozu a pro zdůraznění podélné čáry, souvislé nebo vodící čáry vodorovného dopravního značení.

Podrobnější informace včetně obrázků jednotlivých značek najdete ve vyhlášce č. 294/2015 Sb.